Đóng
 • vi
 • en
 • Giá thể vi sinh

  images

  Giá thể vi sinh dạng cầu

  Giá thể vi sinh dạng cầu: – Dạng cầu – Lơ lửng – Đa dạng về chủng loại – Đa […]

  13/07/2016

  bio-trickling-ssm-crossflow-prod-family

  Tấm lắng lamen

  Tấm lắng Lamen: – Tấm lắng lamen ứng dụng công trình xử lý nước thải (bể lắng) – Kích thước […]

  13/07/2016