Đóng

Dịch vụ

ro-membrane

Màng RO

Công ty TNHH môi trường Thiên Hà Xanh là đại diện phân phối   màng RO  Hi-Tech của Thái Lan   […]

07/04/2017

xu ly nuoc thai y te

Xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt là loại nước được thải ra từ các khu trung tâm, trường học, bệnh viện, cơ quan.… […]

18/07/2016