Đóng

Nhà máy giấy và mực in

VuonLai4

Công ty CP in vườn Lài

Chủ đầu tư: Công ty CP in vườn Lài (Tổng công ty văn hóa Sài Gòn) Phạm vi thực hiện: […]

17/05/2017