Đóng

Nhà máy dược phẩm

02162901672

Công ty CP ARMERPHACO

Chủ đầu tư: Công ty CP ARMERPHACO Phạm vi thực hiện: Thi công hệ thống xử lý nước thải dược phẩm Quy […]

17/05/2017

hinh anh cong ty

Nhà máy dược phẩm phong phú

Chủ đầu tư: Công ty CP dược phẩm Phong Phú Phạm vi thực hiện: Cung cấp hệ thống xử lý nước thải dược […]

17/05/2017