Đóng

Nhà máy cao xu

1_1458062587_1

Nhà máy thép Nam Kim

Chủ đầu tư: Công ty CP thép Nam Kim Phạm vi thực hiện: Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sản xuất […]

17/05/2017