Khu công nghiệp Trà Nóc

Phạm vi thực hiện: Cung cấp thiết bị xử lý chính cho công trình xử lý nước thải KCN Trà Nóc […]

29/04/2017