Đóng

Khu công nghiệp và chế xuất

picture2017310215131

KCN Trảng Bàng

  Tên dự án:Tư vấn, thiết kế thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải KCN Trảng Bàng CĐT: KCN […]

11/10/2017

060910ha38

Khu công nghiệp Trà Nóc

Phạm vi thực hiện: Cung cấp thiết bị xử lý chính cho công trình xử lý nước thải KCN Trà Nóc […]

29/04/2017