Đóng
 • vi
 • en
 • Khu công nghiệp và chế xuất

  picture2017310215131

  KCN Trảng Bàng

    Tên dự án:Tư vấn, thiết kế thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải KCN Trảng Bàng CĐT: KCN […]

  11/10/2017

  060910ha38

  Khu công nghiệp Trà Nóc

  Phạm vi thực hiện: Cung cấp thiết bị xử lý chính cho công trình xử lý nước thải KCN Trà Nóc […]

  29/04/2017