Đóng

Bệnh viện, y tế và phòng thí nghiệm

tải xuống (2)

Bệnh viện lao Hậu Giang

Phạm vi thực hiện: Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị xử lý nước thải bệnh viện Quy chuẩn: […]

29/04/2017

tải xuống (1)

Bệnh viện Việt Pháp

Phạm vi thực hiện: Tổng thầu EPC Quy chuẩn: QCVN 28:2010 BTMNT Cột A Công suất: 900 m3.ngày Địa điểm: Số […]

29/04/2017