Đóng

06/06/2016

Chế phẩm vi sinh BioRemove 2300

BioRemove 2300 – sử dụng  trong hệ thống nước thải lọc dầu và hóa dầu
BioRemove 2300 cải thiện chất lượng nước thải và sự ổn định  hệ vi sinh vật qua quá trình phân hủy hydrocarbon.
BioRemove 2300 có chứa nhiều loại sinh vật tăng cường phân hủy hydrocarbon, như alkan và các hợp chất thơm. Nó là sản phẩm sinh học hiệu quả nhất để cải thiện sự  phân hủy hydrocarbon trong xử lý nước thải.
Những lợi ích của BioRemove 2300:
– Giảm chi phí vận hành thấp
–  Giảm dầu và mỡ
–  Cải thiện hiệu suất nhà máy
– Cải thiện sự suy thoái hydrocarbon
– Giảm dịch filament hydrocarbon
– Cải thiện sự ổn định hệ thống từ hydrocarbon

Xuất xứ: Novozyem – USA
Các sản phẩm khác như sau:
– BG Max cải thiện sản xuất khí sinh học trong xử lý nước thải
– BG Max tiết kiệm $ 170,000 mỗi năm thông qua việc tạo khí sinh học
– BioRemove 1100 cải thiện giảm COD và ổn định hệ thống
– BioRemove 2300 tiết kiệm 120k mỗi năm thông qua suy thoái hydrocarbon
– BioRemove 3200
– BioRemove 4200 được cải thiện, giảm mỡ trong đường cống, ống
– BioRemove 5805 giảm thiểu thời gian phục hồi quá trình nitrat hóa nước thải
– BioRemove 5805 giảm amoniac nước thải bằng 97,5%
– BioSpikes 1000  mức bùn thấp hơn mà không cần nạo vét
– BioSpikes 4000 nâng cấp giảm thiểu bùn trong một hầm tự hoại

BioRemove-4200