Đóng

Bơm nước thải

20/06/2016

Bơm Grundfos

Tùy theo yêu cầu công suất và cốt áp mà chúng tôi sẽ gửi lựa chọn cho quý công ty model phù hợp!

Chúng tôi xin thể hiện 1 số model tiêu biểu như sau:

Model Part
Number
Price
MQ3-35 3/4hp 115 volt 96860172 $ 965.00
MQ3-45 1hp 115 volt 96860195 $ 994.00
MQ3-35 3/4hp 230 volt 96860201 $ 965.00
MQ3-45 1hp 230 volt 96860207 $ 994.00

Catalog của Grundfos

Hình ảnh: