Đóng
 • vi
 • en
 • Bơm nước thải

  20/06/2016

  Bơm Grundfos

  Tùy theo yêu cầu công suất và cốt áp mà chúng tôi sẽ gửi lựa chọn cho quý công ty model phù hợp!

  Chúng tôi xin thể hiện 1 số model tiêu biểu như sau:

  Model Part
  Number
  Price
  MQ3-35 3/4hp 115 volt 96860172 $ 965.00
  MQ3-45 1hp 115 volt 96860195 $ 994.00
  MQ3-35 3/4hp 230 volt 96860201 $ 965.00
  MQ3-45 1hp 230 volt 96860207 $ 994.00

  Catalog của Grundfos

  Hình ảnh: