Đóng

19/06/2016

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải của Grundfos:

5 GPM, Stainless Steel
Model
Number
HP Volts Order
Number
Price
5SQ05-90 1/2 100-115 96160163 $ 690.00 Order »
5SQ05-90 1/2 200-240 96160130 $ 690.00 Order »
5SQ05-140 1/2 100-115 96160164 $ 701.00 Order »
5SQ05-140 1/2 200-240 96160131 $ 701.00 Order »
5SQ05-180 1/2 100-115 96160165 $ 719.00 Order »
5SQ05-180 1/2 200-240 96160132 $ 719.00 Order »
5SQ07-230 3/4 200-240 96160133 $ 850.00 Order »
5SQ07-270 3/4 200-240 96160134 $ 867.00 Order »
5SQ07-320 3/4 200-240 96160135 $ 885.00 Order »
5SQ10-360 1 200-240 96160136 $ 1010.00 Order »
5SQ10-410 1 200-240 96160137 $ 1054.00 Order »
5SQ015-450 1-1/2 200-240 96160138 $ 1069.00 Order »

HÌNH ẢNH:

 

MỘT SỐ CATALOG CỦA BƠM CHÌM NƯỚC THẢI:

1. CATALOG BƠM CHÌM CỦA GRUNFOS

2. CATALOG BƠM CHÌM CỦA TSURUMI