Đóng
 • vi
 • en
 • 06/06/2016

  BioSpikes 1000

  : làm giảm hàm lượng bùn nhất nhất mà không cần nạp vét
  Việc áp dụng các BioSpikes Novozymes ‘1000 đến một nhà máy giấy tăng công suất xử lý 41%, bằng cách giảm mức bùn mà không cần nạo vét.
  Lợi ích
  • 0,19 m (0.6 ft.) Giảm mức bùn
  • tăng 41% công suất xử lý

  Ứng dụng

  • Giảm hàm lượng bùn trong ao hồ, đầm lầy
  • Kiểm soát hàm lượng ô nhiễm
  • Giảm mùi hô

  index