Đóng
 • vi
 • en
 • 17/05/2017

  Bình An Food

  CĐT: Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An

  Phạm vi thực hiện: Tư vấn, thiết kế thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải thủy sản

  Quy chuẩn: QCVN 40:2011 BTMNT

  Công suất: 2000 m3.ngày

  Địa điểm: 2-17 Khu Công Nghiệp Trà Nóc II, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ

  Công nghệ: Hóa lý + Tuyển nổi + sinh học ….

  Năm: 2010

  tải xuống (4)