Đóng

17/05/2017

Bình An Food

CĐT: Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An

Phạm vi thực hiện: Tư vấn, thiết kế thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải thủy sản

Quy chuẩn: QCVN 40:2011 BTMNT

Công suất: 2000 m3.ngày

Địa điểm: 2-17 Khu Công Nghiệp Trà Nóc II, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ

Công nghệ: Hóa lý + Tuyển nổi + sinh học ….

Năm: 2010

tải xuống (4)