Đóng
 • vi
 • en
 • 29/04/2017

  Bệnh viện Việt Pháp

  Phạm vi thực hiện: Tổng thầu EPC

  Quy chuẩn: QCVN 28:2010 BTMNT Cột A

  Công suất: 900 m3.ngày

  Địa điểm: Số 01 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

  Công nghệ: màng lọc sinh học MBR – Nhật