Đóng

29/04/2017

Bệnh viện Việt Pháp

Phạm vi thực hiện: Tổng thầu EPC

Quy chuẩn: QCVN 28:2010 BTMNT Cột A

Công suất: 900 m3.ngày

Địa điểm: Số 01 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Công nghệ: màng lọc sinh học MBR – Nhật