Đóng
 • vi
 • en
 • 29/04/2017

  Bệnh viện lao Hậu Giang

  Phạm vi thực hiện: Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị xử lý nước thải bệnh viện

  Quy chuẩn: QCVN 28:2010 BTMNT Cột A

  Công suất: 350 m3.ngày

  Địa điểm: Đường số 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang.

  Công nghệ: màng lọc sinh học MBR