Đóng
 • vi
 • en
 • 23/06/2016

  bảng chào giá vật tư thiết bị trong công trình xử lý nước thải và nước cấp

  Bảng chào giá vật tư thiết bị trong công trình xử lý nước thải và nước cấp

  Màng lọc sinh học MBR

  Giá thể vi sinh

  Biochip, Bioblok, dia thoi khi

  Hạt nhựa trao đổi ion

  Tấm lắng Lamen, chế phẩm vi sinh và hoá chất

  Chất trợ lọc, than hoạt tính và màng lọc RO

  Máy thổi khí, bơm chìm nước thải, bơm định lượng, bơm tuần hoàn