Đóng

23/06/2016

bảng chào giá vật tư thiết bị trong công trình xử lý nước thải và nước cấp

Bảng chào giá vật tư thiết bị trong công trình xử lý nước thải và nước cấp

Màng lọc sinh học MBR

Giá thể vi sinh

Biochip, Bioblok, dia thoi khi

Hạt nhựa trao đổi ion

Tấm lắng Lamen, chế phẩm vi sinh và hoá chất

Chất trợ lọc, than hoạt tính và màng lọc RO

Máy thổi khí, bơm chìm nước thải, bơm định lượng, bơm tuần hoàn