Đóng
 • vi
 • en
 • 13/06/2016

  Aquaclean

  Công ty TNHH môi trường Thiên Hà Xanh là đại lý nhập khẩu men vi sinh Aquaclean của Mỹ chuyên dung cho xử lý nước thải

  • Men vi sinh chuyên xử lý BOD, COD;
  • Men vi sinh xử lý Nito;
  • Men vi sinh xử lý dầu mỡ;
  • Men vi sinh xử lý mùi hôi;
  • Men vi sinh xử lý bùn;
  • Men vi sinh dùng cho nhà hàng, khách sạn, các hệ thống xử lý nước thải, ao hồ sông suối,
  • Men vi sinh xử lý chất lượng nước ao nuôi trồng thủy sản;
  • Men vi sinh sử dụng trong sản xuất nông nghiệp

  Một số model chuyên dụng như sau:

  • AQUACLEAN DGTT
  • Aquaclean ACF32
  • AQUACLEAN N1
  • AQUACLEAN OC
  • AQUACLEAN SA (Sludge-Away)
  • Aquaclean SC, KL, N, SA

  Một số sản phẩm vi sinh  khác trong trồng trọt và thủy sản

  Một số hình ảnh của sản phẩm chuyên dụng của  aquaclean: