Đóng

13/06/2016

Aquaclean

Công ty TNHH môi trường Thiên Hà Xanh là đại lý nhập khẩu men vi sinh Aquaclean của Mỹ chuyên dung cho xử lý nước thải

 • Men vi sinh chuyên xử lý BOD, COD;
 • Men vi sinh xử lý Nito;
 • Men vi sinh xử lý dầu mỡ;
 • Men vi sinh xử lý mùi hôi;
 • Men vi sinh xử lý bùn;
 • Men vi sinh dùng cho nhà hàng, khách sạn, các hệ thống xử lý nước thải, ao hồ sông suối,
 • Men vi sinh xử lý chất lượng nước ao nuôi trồng thủy sản;
 • Men vi sinh sử dụng trong sản xuất nông nghiệp

Một số model chuyên dụng như sau:

 • AQUACLEAN DGTT
 • Aquaclean ACF32
 • AQUACLEAN N1
 • AQUACLEAN OC
 • AQUACLEAN SA (Sludge-Away)
 • Aquaclean SC, KL, N, SA

Một số sản phẩm vi sinh  khác trong trồng trọt và thủy sản

Một số hình ảnh của sản phẩm chuyên dụng của  aquaclean: