Đóng

20/06/2017

64 trạm xử lý nước thải y tế Daklak

Hạng mục: Cung cấp 64 trạm xử lý nước thải y tế

Công suất: 2 – 5 m3/ngày/trạm

Công nghệ: Màng lọc sinh học MBR của Nhật

Quy chuẩn: QCVN 28:2010 BTMNT Cột A

Địa điểm:  Ea H Leo, Krông Buk, Krông Năng, Ea Súp, Cư M gar,  Krông Pắc, Ea Kar,  M`Đrăk,  Krông Ana, Cư Kuin, Buôn Đôn, Krông Bông…

images (1)